Aivojen oikea ja vasen puoli balanssiin soitonharjoittelussa

LeftBrainRightBrain

Soittajat kuuntelevat musiikkia ja harjoittelevat jotta pystyvät tulkitsemaan sitä. Harjoittelun tarkoitus on siis antaa tarvittavat taidot instrumentin hallintaan. Kun kuuntelet esikuviasi ja ihastut heidän soittoonsa, motivaatiosi harjoitteluun lisääntyy. Haluat tulkita musiikkia vaivattomammin. Kun soittotekniikka on hyvällä tasolla soittokin tuntuu kevyeltä, mukavalta ja vaivattomalta.

Musiikinteorian tietämys; sormitusten, sointu-skaalojen, sointu-arpeggioiden ja harmonian ymmärtäminen kuuluu musiikin perusteisiin. On osattava tulkita sointumerkintää ja pystyttävä soittamaan jokaiseen sointutyyppiin sopiva skaala. Älä tee kuintenkaan virhettä ja treenaa vain tekniikkaa koko loppuelämääsi. Muista antaa tilaa myös luovuudellesi ja yksinkertaisesti nauttia soitostasi ja sen tekemisestä.

Improvisointi on kuin ”hetkessä säveltämistä”, siinä aivojen oikeapuolisko aktivoituu, kun taas teoreettiseen ajatteluun käytämme vasenta aivopuoliskoa. Usein vain unohdamme pistää sointujen, kadenssien, liksien ja muun teknisen harjoittelun balanssiin muun musiikin tekemisen, luovan musiikillisen ilmaisun kuten vaikka yksinkertaisen mielessämme soivan pienen melodian pätkän soittamisen ulos soittimellamme. Juuri tämä aivojen oikean puolen aktivointi antaa iloa ja motivaatiota soittoomme ja sen harjoitteluun.

Säveltäminen palvelee myös oman persoonallisen tyylin kehittymistä. Säveltämisen ja omien musiikillisten ideoiden kirjoittamisen ja nauhoittamisen kautta improvisaatiosi persoonallinen soundisi vahvistuu. Toki suurin rooli musiikillisen sanavarastosi kartuttamiseen on musiikin kuuntelulla. Tarkoitan tällä keskittynyttä ja analyyttistä musiikinkuuntelua, enkä ns. taustamusiikkia.

Menestyneimmillä muusikoilla vasemman aivopuoliskon tietämys on balanssissa oikean puolen luovuuden kanssa. Jos soitat vain ”korvalla” (oikea puoli) olet rajoitettu siihen mitä tiedät, kun taas ylikorostat vasenta aivopuoliskoa kuulostat hyvin öljytyltä soolo-koneelta, muttet innoittavalta ja omaperäiseltä.

Tectonic luo säveltaidetta free-improvisaatiosta

Jälleen kerran kokoonnuimme Helsingin Arabianrantaan free-improvisaation merkeissä. Saimme uudeksi musiikkiamme värittäväksi elementiksi konemusiikin, oskilaattoreiden ja siniaaltojen näkökulmasta lähestyvän soundin. Tämä kolmas elementti oli tervetullut ja muodosti yhteistä soundiamme yhteenpunovan kudoksen. Visuaalisen kuvan äänimaisemastamme antaa Antti Erosen luoma animaatio Agoraphobia-kappaleeseen.Tässä lisäksi neljä muuta kappaletta samoista sessioistamme:

Tectonic is:
Kimmo Salminen – Drums ;
Antti Eronen – Sounds, FXS & Visuals ;
Arto Moisala – Saxes

Samppa Linnala – Recording

Live 29. kesäkuuta 2016