Rytmiset Kerrokset

Videoissa kuultava harjoitus sisältää kaksi vasten kolme tai toisin sanoen kolme vasten kaksi polyrytmisen ilmiön. Tämä tarkoittaa sitä että sekä kahteen, että kolmeen menevät pulssit ovat yhtäaikaisia. Kahteen menevä peruspulssi on pisteellisen neljäsosanuotin mittainen ja kolmeen menevä peruspulssi nakuttaa neljäsosanuotteja. Näille jaoille löytyy lisäksi alijakoja pienemmistä aika-arvoista.

Harjoitus voidaan ajatella niin kaksi, kuin kolmijakoiseksikin. On hyödyllistä harjoitella se molemmilla tavoilla. Päämääränähän on pystyä hahmottamaan molemmat kerrokset yhtäaikaa erityisemmin niitä ajattelematta.

Vastaavanlaisten harjoitusten myötä  rytmikäsitys ja polyrytmisten kerrosten hahmotus paranee. Kyky ilmentää sekä kahteen että kolmeen meneviä pulsseja improvisoinnissa antaa soittajalle käyttökelpoisen työkalun kommonikoida muiden soittajien ja etenkin rytmisektion kanssa. Rytmisen jännitteen luominen tietoisesti on korvaamaton taito rytmimuusikolle ja etenkin solistille.

Tässä videossa harjoitus on esitetty hitaammassa harjoitustempossa: 

Tässä videossa harjoitus on esitetty nopeammassa tempossa:

Edellisten asioiden vuoksi voidaankin todeta, että harjoitus sisältää kolmimuunteista rytmiikkaa (esim.shuffle, swing, jne.).

Harjoitus on suunnattu vaikeustasonsa puolesta perustason (n.3/3) puhallinsoittajille,  jotka hallitsevat jo intonaation ja kielityksen riittävän hyvin. Videossa kuultavasta etydistä on ladattavissa myös hitaampi harjoitus-versio, jonka lisäksi metronomin säestyksellä harjoittelu on kehittävää. (Huom! -Harjoittele metronomin kanssa niin kahteen kuin kolmeenkin)

  • Kaikki nuotit ja audio-raidat on ladattavissa puupuhallin.fi -sivustolta. Harjoitukset on transponoitu C, Bb ja Eb -vireisille soittimille.
  • Harjoittelun apuna suosittelen käyttämään äänitiedoston kontrollointiin tarkoitettua sovellusta(esim.Transcribe), jolla voit luoda silmukoita (loops) pienemmistä etydin jaksoista(esim. neljä tahtia) ja muun muassa hidastaa harjoituksen tempoa, transponoida, jne.
  • Tahtilajiksi on nuottiin tarkoituksella merkitty 3/4, mutta se olisi yhtä hyvin voitu kirjoittaa 6/8-tahtilajiinkin.

”Musiikki puhuu puolestaan.”

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna